Критично мислене, ето ползите и как да го направите

Критичното мислене е термин, който не е чужд за чуване. Често някои хора не могат да правят разлика между критично мислещи и аргументирано мислещи хора. Въпреки че двете неща са различни. Критичното мислене е конструктивен (конструктивен) процес на мислене за намиране на решения, докато аргументираните хора може да искат да спорят, само за да спечелят аргументите си. Критичното мислене е процес, в който трябва да правите разумни, логични и добре обмислени преценки. Когато мислите критично, не само приемате всички аргументи и заключения за даденост, но и поставяте под въпрос валидността на тези аргументи и заключения. Накратко, критичното мислене е способността да мислим ясно и рационално какво да правим или в какво да вярваме.

Определение за критично мислене

Цитирано от критично мислене, Майкъл Скривен, професор по поведенчески и организационни науки от Висшия университет в Клермонт, заявява, че критичното мислене е процес на интелектуална дисциплина за активно и умело осмисляне, прилагане, анализ, синтезиране и/или оценка на информацията. Независимо дали информацията се събира или генерира чрез наблюдение, опит, размисъл, разсъждение или комуникация, като ръководство да повярвате в нещо и да предприемете действие.

Как да усъвършенстваме уменията за критично мислене

Хората, които мислят критично, често имат различни въпроси, когато са изправени пред явление или информация. Критичните мислители често задават няколко вида въпроси, включително:
 • Откъде идва тази информация?
 • Източниците на информация надеждни ли са?
 • Дали заключението се основава на доказателства или само на предчувствие?
 • Приложимите правила окончателни ли са или могат да бъдат променени?
 • Отговорът отговаря ли на въпроса?
Освен това хората, които мислят критично, имат три основни умения под формата на:
 • Голямо любопитство. Критично мислещите хора винаги са нащрек за най -новата информация и доказателства, обичат да научават много и са отворени за нови идеи.
 • Скептичен, който винаги поставя под въпрос новата информация, така че не е лесно да се повярва на това, което казват другите хора.
 • Скромност. Хората с критично мислене са отворени и не се гордеят да признаят грешки или недостатъци, когато са изправени пред убедителни доказателства, че техните идеи и мнения са погрешни.
За да можете да мислите критично, можете да го научите по следните начини:
 • Идентифицирайте, изградете и оценете аргумент по въпроса, който ви интересува.
 • Опитайте се да разберете логическата връзка във всяка представена идея.
 • Открийте дали има несъответствия и често срещани грешки в разсъжденията.
 • Опитайте се да решавате проблемите системно.
 • Определете каква е значимостта и важността на една или повече идеи.
Критичното мислене не е само събиране на информация. Критичният мислител трябва да може:
 • Потърсете подходящи източници на информация.
 • Направете логически изводи от информацията.
 • Използвайте тази информация за решаване на проблеми.
[[Свързана статия]]

Ползите от критичното мислене

Уменията за критично мислене не са необходими само за хора, които работят в определени области. Критичното мислене може да бъде от полза за всеки, включително и за вас. Ето някои от ползите от критичното мислене.

1. Способен да мисли ясно и рационално

Способността да мислите ясно и рационално показва, че човек е способен да мисли добре и може да решава проблемите системно. Тази способност със сигурност е актив за кариера във всяка област.

2. Подобряване на адаптивността

В епоха, която продължава да преживява бързи промени, особено появата на нови знания и технологии, хората с критично мислене могат да се адаптират бързо. Причината е, че хората с критично мислене могат да подобрят гъвкавите интелектуални умения, да имат способността да анализират информацията и да интегрират различни източници на знания за решаване на проблеми.

3. Подобрете езиковите и презентационни умения

Критичното мислене означава също мислене ясно и системно. Този модел на мислене може да подобри способността за разбиране на логическата структура на текста при изучаването и анализа му. Това може да подобри способността за изразяване на идеи.

4. Увеличете креативността

Уменията за критично мислене ви позволяват да стигнете до дъното на проблема и да намерите подходящи творчески решения. Така че, не само генерирането на идеи, критичното мислене също ви позволява да оценявате нови идеи, да ги избирате и да ги променяте, ако е необходимо.

5. Саморазвитие

Критичното мислене може да бъде инструмент за конструктивна самооценка. Това става чрез оценка на взетите решения и действия. Така човек, който мисли критично, може да се развива. Никога не боли да започнете да практикувате различните начини за критично мислене по -горе в ежедневието. Въпреки че не е лесно, можете да го направите бавно, за да можете да се насладите на предимствата.

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found