Какво е медицинска документация? Трябва ли да имаме?

Медицинската документация е един от термините, които често се появяват, когато някой се консултира в здравно заведение. Медицинските досиета обикновено са необходими на лекарите или свързания с тях медицински персонал, за да разберат подробна информация за медицинската история на пациента. От съществуващите записи лекарят може да определи какъв вид проследяване е подходящо за пациента. Пациентът обаче също има право да знае за нещата, изброени в документа. Цялата информация в медицинската документация има свои собствени приложения.

Определение на медицинско досие

Медицинският картон е документ, съдържащ анамнеза за болестта на пациента. Тази информация обаче не обхваща цялото съдържание. Въз основа на Регламент на министъра на здравеопазването (Permenkes) № 269 от 2008 г. относно медицинските досиета, медицинските досиета са файлове, съдържащи бележки за самоличността на пациента, както и документи от историята на прегледите, лечението, действията и други услуги, които са били предоставени на пациентите. Посочените документи се позовават на записите на някои лекари, зъболекари и/или здравни работници, подкрепящи доклади за резултати, дневни записи за наблюдение и лечение и всички записи, независимо дали са под формата на радиологични снимки, образни изображения ( образна обработка ) и електродиагностични записи. Ултразвукът е един от записите в медицинската документация. Накратко, медицинските записи са документация, свързана с обслужващата информация, предоставена от медицинския персонал на пациентите под формата на доклади, бележки и записи. Данните, използвани като съдържание на медицинската карта, се използват за поддържане на здравето и лечение на пациенти. В допълнение, функцията на съдържанието на медицинската карта е полезна и за доказателства за правоприлагане и медицинска дисциплина и за налагане на медицинска етика. Медицинските записи могат да се използват и за образователни цели, изследвания, както и като основа за финансиране на здравния бюджет. За да научите статистически данни за здравословните състояния в определени региони или дори в цяла Индонезия, медицинските досиета могат да се използват и като референтни данни. [[Свързана статия]]

Попълнете медицинската карта

Съдържанието на медицинската карта е информация за неща, които са получени от медицинския персонал от прегледа на пациента. Има обаче подробна информация, която се излива в медицинската документация. Записване на медицински досиета от резултатите от прегледите на пациентите Съгласно Медицинските досиета и учебните материали за здравна информация (RMIK), публикувани от Министерството на здравеопазването, подробна информация в медицинската документация може да бъде попълнена чрез получаване на два вида данни от пациентите, а именно клинични данни и административни данни. Това са клиничните данни на пациента, които трябва да бъдат попълнени в медицинската карта:
 • Идентичност на пациента.
 • Дата и час на действие.
 • Резултатите от анамнезата, поне за оплаквания и анамнеза за заболяването.
 • Резултати от физически преглед и медицинска помощ.
 • Диагностика.
 • План за управление.
 • Лечение, дадено на пациента.
 • Друга подкрепяща информация.
[[свързани статии]] Междувременно административните данни в медицинската документация съдържат подробности относно:
 • Пълно име.
 • Номер на медицинска документация и други идентификационни номера.
 • Пълен адрес.
 • Дата, месец, година и град на раждане.
 • Пол.
 • Семейно положение.
 • Име и адрес на най -близкото семейство, с което можете да се свържете.
 • Дата и час, когато са регистрирани в приемната на пациента.
 • Име и друга идентичност на лечебното заведение.
Не може обаче да се отрече, че има финансови данни на пациентите, които трябва да бъдат попълнени. Тези данни включват застрахователни номера, използвани за плащане на грижи за пациенти. Информацията по -горе е информация, която трябва да бъде включена във всички видове медицински досиета. Междувременно, в зависимост от типа, съдържанието на медицинските досиета е допълнително разделено на шест вида, а именно:
 • Медицински досиета за амбулаторни пациенти.
 • Медицински документи за стационарни пациенти.
 • Медицински досиета за спешното отделение.
 • Медицински досиета за пациенти в бедствена ситуация.
 • Медицински досиета за услугите на лекар специалист или зъболекар специалист.
Медицинските записи се получават всеки път, когато те се обработват от медицински персонал

Трябва ли пациентите да имат свои собствени медицински досиета?

Въз основа на номер 269 на Permenkes от 2008 г. относно медицинските досиета, досиетата от медицинска документация са собственост на здравни заведения, където пациентите се приемат и лекуват. Пациентите обаче могат да имат достъп и да имат съдържанието на медицинските досиета. За разлика от досието на медицинската документация, собственост на болницата, съдържанието на медицинската карта на пациента е под формата на резюме. Пациентите могат да имат обобщение на медицинската документация под формата на бележки. Дублирането на файлове се извършва от самия пациент. Въпреки това, семейството на правоимащия пациент и лицето, упълномощено или с писмено съгласие от пациента, също могат да получат копие от досието.

Поверителност на медицинските досиета

Медицинските досиета са поверителни документи. Това означава, че само здравните заведения и свързаните с тях пациенти могат да имат и да имат достъп до информацията в него. Цялата информация относно самоличността на пациента, диагнозата, медицинската история, историята на прегледите и лечението на пациента е поверителна. Разбира се, тези, които отговарят за опазването на тази тайна, са всички здравни работници, ръководни служители и ръководители на здравни заведения. Има обаче една причина, която прави информацията от медицинската документация достъпна за други страни. Най -честата причина е, че медицинските досиета могат да бъдат достъпни за искове до Агенцията за социално осигуряване на здравеопазването (BPJS Kesehatan). Медицинските записи трябва да се пазят в тайна от властите. Това всъщност е регламентирано в Permenkes номер 269 от 2008 г., член 10, параграф 2, а именно информация за самоличността, диагнозата, историята на заболяването, историята на прегледа и медицинската история на пациентите могат да бъдат отворени за искания от институции/ институции въз основа на законови разпоредби -покана. Фактите на място обаче са различни. Индонезийската болнична асоциация (PERSI) установи факта, че има проверители на искове на BPJS, които поискаха копия от доклади за операция, доклади за анестезия, подкрепящи доклади от прегледи и т.н. Всъщност гарантът всъщност се нуждае само от подробности за това колко ще струва за определен период на заболяване. Подробности за тези разходи могат да бъдат получени чрез автобиографии на медицински досиета и доказателства за обслужване. [[Свързана статия]]

Бележки от SehatQ

Медицинските досиета са файлове със записи и документи за пациенти, които включват прегледи, лечение, действия или други услуги за пациентите. Съдържанието на медицинската документация се състои от две основни данни, а именно административни данни и клинични данни. Информацията, съдържаща се в медицинската карта, е поверителна. Само пациентът и лечебното заведение, където пациентът е приет, имат достъп. Възможно е обаче други страни да получат данните, започвайки от семейството, делегирани от пациента делегати с писмено изявление или здравна застраховка като BPJS. В контекста на исковете, поръчители като BPJS могат да получат данни от медицинска документация, свързани с подробности за размера на таксите, използвани за една болест в рамките на определен период. [[Свързана статия]]

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found