Значението на образованието на децата и ключът към успеха, който родителите трябва да знаят

Осигуряването на подходящо образование на децата е много важно за подпомагането на техния растеж и развитие във всички области. Какво по дяволите значението на образованието за децата? Защо родителите силно се насърчават да изберат добра образователна институция за своето мъниче? Образованието на децата може да започне от ранна възраст чрез образователни институции за ранна детска възраст (PAUD). При PAUD децата на възраст под 6 години не получават предмети като ученици от началното училище (SD) или по -високи нива, а под формата на стимули за поддържане на оптимален растеж и развитие. Самият принцип на ранното детско образование е регламентиран с Президентски регламент (Perpres) № 60 от 2013 г. относно холистично-интегративното ранно детско развитие. Президентският регламент подчертава значението на образованието, така че то трябва да се осъществява чрез включване на всички страни, от родителите до общността.

Какво е значението на образованието за децата?

Включването на значението на образованието при децата е много важно да започнете рано. Чрез образованието децата и околната среда ще се възползват, като например:

1. Бъдете основата на бъдещето на децата

Доброто образование действа като основа на детето, което ще оформи светлото му бъдеще. Чрез образование децата ще се научат да обработват своите познавателни и социални способности и да се подготвят за навлизане в по -високо ниво на образование.

2. Изградете детски характер

Образованието не е насочено само към предмети според учебната програма, като математика или история, но също така и към развитието на характера на децата. При подходящо образование децата ще бъдат обучени да имат добра личност, както се очаква от родителите или дори от държавата.

3. Увеличете максимално потенциала

Всяко дете има свой собствен потенциал или характер, който може да бъде увеличен чрез подходящи образователни средства. Децата, които получават ранно образование, имат възможност да живеят по -независимо, като същевременно оптимизират потенциала си.

4. Подобряване на стандарта на живот

Чрез образование децата в бъдеще ще имат възможност да получат по -добър живот от днес. Значението на това образование може да не се види в близко бъдеще, но то трябва да бъде едно от съображенията за родителите, когато избират образователен път за своето мъниче.

5. Намаляване на престъпността

Проучване, проведено в САЩ, посочва, че децата, които са добре образовани, са по -малко склонни да извършват престъпления и да влязат в затвора. От друга страна, процентът на престъпността е по -висок, ако децата не посещават училище или напускат училище преди да завършат гимназия. В самата Индонезия правителството изисква децата да учат 12 години, започвайки от началното училище (SD) до гимназията (SMA). За да подкрепи това, правителството въведе редица програми, една от които е Програмата за интелигентна Индонезия (PIP). [[Свързана статия]]

Ключът към успеха на образованието на децата

След като осъзнаете важността на образованието на децата, трябва да разберете и аспектите, които подкрепят този успех. Изборът на добро училище не е достатъчен, защото успехът на образованието на детето зависи от поне три аспекта, а именно:

1. Ролята на родителите

Родителите обикновено са първият учител на детето, преди да влезе в някоя институция PAUD, родителите също са тези, които решават детето да влезе в добра образователна институция. Когато детето влезе в училище, родителите също трябва да продължат да следят развитието на детето, като продължат да установяват добра комуникация с училището.

2. Ефективност на училището

Безспорно е, че училищата играят голяма роля за значението на образованието на децата. В училище децата ще научат много неща, като дисциплина, социални умения, за да контролират емоциите. Едно добро училище също винаги ще се опитва да включи родителите и общността в системата за преподаване и обучение, така че да не изглежда затворена.

3. Учителски характер

Значението на образованието на децата се влияе и от характера на учителя, който ще действа като болногледач, учител и в същото време модел за подражание за деца, поне докато са в училище. С помощта на учители децата ще се научат на съпричастност, взаимно уважение и религиозни нагласи. Ето защо учителите силно се препоръчват да гледат на децата като на индивиди с различни характери, така че техният потенциал също да бъде разгърнат максимално. Разбирането на важността на образованието е много необходимо за родителите, които не искат да пропуснат златния век (0-6 години) на децата с неща, които са по-малко полезни. Причината е, че по това време мозъчното развитие на децата е много бързо, така че те могат бързо да усвоят всички видове учене, което им е дадено.

скорошни публикации